Arena Grand Prix Polski

Bachorz Tomasz (tomasz.bachorz@op.pl)

Ostrowiec Świętokrzyski

2021-02-27 - 2021-02-28

25m

Wykaz klubów, które nie przesłały potwierdzeń uiszczenia opłaty startowej i scanów oświadczeń klubu/trenera w związku z covid-19.
Termin na przesłanie zaległości na adres GPOSTR2021@gmail.com - godzina 20.00 w dniu 25 lutego (czwartek).
Nieprzesłanie zaległych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem zawodników do zawodów - nie zostaną umieszczeni na liście startowej a wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.

Kluby

Video LIVE - Blok I

Video LIVE - Blok I - wolniejsze serie

Video LIVE - Blok II

Video LIVE - Blok II - wolniejsze serie

Video LIVE - Blok III

Video LIVE - Blok III - wolniejsze serie

Linki bezpośrednie do wszystkich serii